Ve své tvorbě se zabývám převážně linorytem a linořezem. Mým srdcovým tématem je krajina. Inspirují mě pole, lesy, louky, hory a detaily krajiny. V krajině hledám struktury, rytmus a její řád a stylizuji ji do primární podoby.