MÍSTO MÚZ A UMĚNÍ

Přijed'te do Slezských Rudoltic 13.6. na výstavu Místo múz a umění.
Výstava potrvá od 13.6. do 26.9. 2015

www.slezskerudolticeart.cz/